INTERNĒTA VEIKALA REGLAMENTS

I. Definīcijas

Noteikumos lietotie termini nozīmē:
1. Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizācijas vienība, kas nav juridiska persona un kurai īpašie noteikumi piešķir rīcībspēju, kas veic iepirkumus Veikala ietvaros;
2. Civilkodekss - 1964. gada 23. aprīļa likums (likumdošanas vēstnesis Dz.U. Nr. 16, poz. 93, ar grozījumiem);
3. Reglaments - šie noteikumi elektronisko pakalpojumu sniegšanai OZONEE.LV tiešsaistes veikala ietvaros;
4. Tiešsaistes veikals (Veikals) - tiešsaistes vietne, kas pieejama ar adresi www.OZONEE.LV, caur kuru Klients it īpaši var sniegt Pasūtījumus;
5. Prece - produkti, prezentēti Tiešsaistes veikalā;
6. Pirkuma līgums - Preču pārdošanas līgums Civilkodeksa izpratnē, kas noslēgts starp OZONEE.LV un Klientu, izmantojot Veikala vietni;
7. Patērētāju tiesību likums - 2014. gada 30. maija likums par patērētāju tiesībām (likumdošanas vēstnesis Dz.U., 2014. gads, poz. 827);
8. Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu - 2002. gada 18. jūlija likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (likumdošanas vēstnesis Dz. U. Nr. 144, poz. 1204, ar groz.);
9. Pasūtījums - Klienta gribas deklarācija, kas tieši vērsta uz pārdošanas līguma noslēgšanu, īpaši norādot Preču veidu un daudzumu.

II. Vispārējie noteikumi

1. Šis Reglaments nosaka tiešsaistes veikala, kas pieejams vietnē www.OZONEE.LV, lietošanas noteikumus.
2. Šis Reglaments ir noteikumi, kas minēti Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 8. pantā.
3. Interneta veikalu OZONEE.LV, kas darbojas vietnē www.OZONEE.LV, pārvalda uzņēmums ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, NIP: PL 9291906045, REGON: 368062332. Ierakstīts Valsts tiesas reģistra Uzņēmēju reģistrā, kuru uztur APGABALTIESA ZIELONA GURĀ, VALSTS TIESAS REĢISTRA VIII SAIMNIECISKĀ NODAĻA, ar numuru 0000691242.
4. Šis Reglaments, jo īpaši, definē:
- noteikumus konta reģistrācijai un tiešsaistes veikala lietošanai;
- noteikumus Pasūtījumu elektroniskas iesniegšanas tiešsaistes veikala ietvaros;
- noteikumu Pārdošanas līgumu noslēgšanai ar tiešsaistes veikalā sniegto pakalpojumu izmantošanu.
5. Tiešsaistes veikala izmantošana ir iespējama ar nosacījumu, ka lietotāja teleinformātikas sistēma, kuru lieto Klients, ievēro sekojošas minimālas prasības: a) Internet Explorer 8. vai jaunākā versijā ar iespējotu Java Script, vai b) cita tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram: Firefox, Chrome, Safari, ... c) minimālā ekrāna izšķirtspēja [1024] x [768] pikseļi.
6. Lai lietotu tiešsaistes veikalu, Klientam patstāvīgi jāiegūst piekļuve datora stacijai vai termināla ierīcei ar piekļuvi Internetam.
7. Saskaņā ar piemērojamām likumu normām OZONEE.LV patur tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu Tiešsaistes veikala ietvaros cilvēkiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajā gadījumā potenciālie Klienti tiks informēti par iepriekšminēto.
8. Klienti var jebkurā laikā piekļūt šim Reglamentam, izmantojot saiti, kas atrodama vietnes www.OZONEE.LV mājaslapā, un to lejupielādēt un izdrukāt."

III. Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Reģistrācija Internēta veikala ietvaros nav obligāta. Pēc šo Reglamentu izlasīšanas un akceptēšanas Klients var sniegt pasūtījumu, nereģistrējoties veikalā.
Reģistrācija notiek, aizpildot un akceptējot reģistrācijas veidlapu, kas pieejama vienā no Veikala lapām
Reģistrācijas nosacījums ir piekrišana Reglamenta saturam un personas datu, kas atzīmēti kā obligāti, sniegšana. Pasūtījuma “bez reģistrācijas” sniegšanas laikā tiek izveidots konts ar datiem, kas nepieciešami pasūtījuma realizācijai, t.i., kontaktinformācija.
Pēc pasūtījuma sniegšanas ID numurs vai pasūtījuma numurs tiek glabāts sistēmā vēlākiem mērķiem, t.i., preces atdošanai vai reklamācijas iesniegšanai. Tādā veidā mēs identificējam pasūtījumu preču atpakaļ atdošanai vai reklamācijām, un tas atvieglo realizāciju.
Reģistrējot kontu sistēmā, lietotājs ievada savu unikālo pieteikumvārdu, kuru vēlāk nevar mainīt, pieteikumvārdu arī vēlāk nevar izdzēst. Pēc klienta/lietotāja pieprasījuma kontaktinformācija var būt izdzēsta un konts nobloķēts, bet pieteikumvārds paliek sistēmā. Tāpēc ieteicam, lai pieteikumvārds neiekļautu datus, kurus nevēlaties palikt sistēmā.
OZONEE.LV var atņemt Klientam tiesības izmantot Tiešsaistes veikalu, kā arī ierobežot piekļuvi dažiem vai visiem Tiešsaistes veikala resursiem, nekavējoties, ja Klients pārkāpj Reglamentu, jo īpaši, ja Klients:
- reģistrējoties tiešsaistes veikalā, viņš sniedza nepatiesus, kļūdainus vai neaktuālus datus, maldinot vai pārkāpjot trešo personu tiesības,
- ar interneta veikala starpniecību ir pārkāpis trešo personu personīgās tiesības, jo īpaši citu tiešsaistes veikala klientu personīgās tiesības,
- veiks citu rīcību, kuru OZONEE.LV atzīs par izturēšanos, kas neatbilst piemērojamām likumu normām vai vispārējiem Interneta lietošanas principiem, vai kaitē OZONEE.LV labajam vārdam.
Persona, kurai atņemtas tiesības izmantot tiešsaistes veikalu, nedrīkst pārreģistrēties bez iepriekšējas OZONEE.LV piekrišanas.
2. Lai nodrošinātu ziņojumu un datu pārsūtīšanas drošību saistībā ar Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem, Tiešsaistes veikals veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir atbilstoši sniegto pakalpojumu drošības apdraudējuma pakāpei, jo īpaši pasākumus, lai novērstu uz Internetu nosūtītu datu neautorizētu iegūšanu un modifikāciju.
3. Klientam, jo īpaši, ir pienākums:
nesniegt un nepārraidīt ar likumu aizliegtu saturu, piemēram, saturu, kas veicina vardarbību, ir apmelojošs vai aizskar personīgās tiesības un citas trešo personu tiesības,
izmantot Tiešsaistes veikalu tādā veidā, kas netraucē tā darbību, jo īpaši, izmantojot īpašu programmatūru vai ierīces,
neveikt tādas darbības kā: nepieprasītas komerciālas informācijas (spam) nosūtīšana vai ievietošana Tiešsaistes veikala ietvaros,
izmantot Tiešsaistes veikalu tādā veidā, kas nerada neērtības citiem klientiem un vietnei OZONEE.LV,
izmantot jebkura Tiešsaistes veikalā esošo saturu tikai personīgai lietošanai,
izmantot Tiešsaistes veikalu veidā, kas atbilst Polijas Republikas teritorijā spēkā esošām likumu normām, Reglamenta noteikumiem, kā arī vispārējiem Interneta lietošanas principiem.
4. Apģērba izmērs
Uzņēmums OZONEE piedāvā dažādas preces, kas atbilst apmierinātu klientu lielajām cerībām. Mums ir plašs DAŽĀDU ražotāju produktu klāsts, tāpēc mēs iesakām neievērot etiķetes izmēru, kas norādīts produkta aprakstā. Lielākajai daļai ražotāju ir atšķirīgi izmēri.
Tāpēc katram produktam, kas redzams mūsu veikalā, ir pievienota izmēru tabula. Pirms pirkuma Klientam ir pienākums pārskatīt šo tabulu, lai izvairītos no nepareiza izmēra pirkšanas.
Datu ticamības saglabāšanai mēs mēram apģērbu no priekšpuses, plakani novietotu, bez izstiepšanas, ar aizpogotām pogām vai ar slēgtu rāvējslēdzēju (ja ir). Jaunas drēbes pielāgošanai mēs iesakām vienādi izmērīt savas iecienītākās, vispiemērotākās drēbes. Lai iegūtu apkārtmēru, iegūtu vērtību reiziniet x2.
Katrā modelī ir mērīts viens katra izmēra gabals, tāpēc tabulā norādītajos izmēros var būt minimālas atšķirības (kļūdas pielaide +/- 3 cm).

IV. Pārdošanas līguma noslēgšanas procedūra

1. Lai noslēgtu Pārdošanas līgumu, izmantojot Tiešsaistes veikalu, dodieties uz vietni www.OZONEE.LV, izdariet izvēli, veicot turpmākas tehniskas darbības, pamatojoties uz Klientam parādītajiem ziņojumiem un tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.
2. Pasūtītājs pasūtīto Preču izvēli veic, pievienojot tās grozam.
3. Veicot Pasūtījumu - līdz tiek nospiesta poga, kas apstiprina Pasūtījuma iesniegšanu, Klients var mainīt ievadītos datus un Preču izvēli. Lai to izdarītu, ievērojiet paziņojumus, kas tiek parādīti Klientam, un vietnē pieejamo informāciju.
4. Pēc tam, kad Klients, kas izmanto Tiešsaistes veikalu, būs sniedzis visus nepieciešamos datus, tiks parādīts iesniegta Pasūtījuma kopsavilkums. Iesniegta Pasūtījuma kopsavilkumā cita starpā tiks iekļauts izvēlēto preču vai pakalpojumu apraksts, kopējā cena un visas citas izmaksas.
5. Lai nosūtītu Pasūtījumu, ir jāpieņem Reglamenta saturs, jāsniedz personas dati, kas atzīmēti kā obligāti, un jānospiež poga, kas apstiprina Pasūtījuma iesniegšanu.
6. Informācija par Precēm, kas tiek piedāvāta Veikala tīmekļa vietnēs, ir piedāvājums Civilkodeksa 66. panta izpratnē. Pasūtījuma nosūtīšana no Klienta puses ir gribas izteiksme noslēgt Pārdošanas līgumu ar OZONEE.LV, saskaņā ar Reglamentu.
Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klienta Pasūtījums tiks saņemts Interneta veikala informātikas sistēmā, ar nosacījumu, ka Pasūtījums atbilst Reglamentam. Pēc līguma noslēgšanas Klients saņem e-pasta ziņojumu, kas apstiprina visus būtiskos Pasūtījuma elementus.
7. Pārdošanas līgums tiek noslēgts poļu valodā, un līguma saturs atbilst Reglamentam.

V. Piegāde

1. Preču piegāde tiek veikta uz Eiropas valstīm, ieskaitot Turciju, un valstīm, kas nav Eiropas valstis, valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir ES līgumu un nolīgumu puse, uz Ukrainu, Baltkrieviju, Krievija, un notiek uz adresi, kuru Klients ir norādījis, sniedzot Pasūtījumu.
Mēs nosūtām preci tūlīt pēc maksājuma iegrāmatošanas mūsu kontā. Parasti 24 stundas no brīža, kad patērētājs veic pasūtījumu, bet maksimāli līdz 3 darba dienām no brīža, kad maksājums ir iegrāmatots. Tomēr neparedzētu nejaušu notikumu gadījumā mēs paturam tiesības preces nosūtīt 5 darba dienu laikā. Mēs realizējam pasūtījumus no pirmdienas līdz piektdienai. Nesūtām sūtījumus sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Kurjeri nedēļas nogalēs nestrādā.
2. Pasūtītās Preces tiek piegādātas, izmantojot:
- DPD kurjeru kompāniju
- Pasūtījuma personāla pieņemšana nav iespējama
3. Paredzamais piegādes termiņš saskaņā ar pārvadātājiem:
A. Iekšzemes sūtījumi
- ar kurjeru firmas starpniecību piegādes laiks ir 4-7 darba dienas
4. Klienti var jebkurā laikā piekļūt šim Reglamentam, izmantojot saiti, kas atrodama vietnes www.OZONEE.LV mājaslapā, un to lejupielādēt un izdrukāt.
Preču pārdošanas līguma būtisko noteikumu saglabāšana, pasargāšana, nodošana un apstiprināšana Klientam notiek, nosūtot Klientu uz norādīto e-pasta adresi un pievienojot sūtījumam ar Preci, Pasūtījuma apstiprinājuma, specifikācijas un PVN rēķina izdruku.
Sīkākā informācija pieejamā lapā Izmaksas un piegādes metode

VI. Cenas un apmaksas veidi
1. Preču cenas ir norādītas Polijas zlotos un ietver visas sastāvdaļas, ieskaitot PVN (ar likmes summu), muitas nodevas un visas pārējās sastāvdaļas.
2. Klientam ir iespēja maksāt cenu:
- ar pārskaitījumu
- ar pēcapmaksu (pieņemšanas laikā)
- maksājums PayU sistēmā
- maksājums PayPal sistēmā (maksājumam tiks pieskaitīta papildu maksa iemaksas vērtības 4,50% apmērā)

VII. Tiesības atteikties no līguma

Termiņa sākums līgumam, kas uzliek pienākumu nodot īpašumtiesības uz precēm, t.i., preču pārdošanas līgumam:
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, nenorādot nekādu iemeslu. Termiņš atteikties no līguma beidzas pēc 14 dienām no dienas, kad prece nonākusi jūsu rīcībā vai kad trešās personas, kas nav pārvadātājs un persona, kuru jūs norādījāt, ir nonākušas preces valdījumā.
Lai izmantotu tiesības atteikties no līguma, jums jānosūta mums atteikuma veidlapa kopā ar nopirkto produktu uz šo adresi: (ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, POLIJA) kā viennozīmīgu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule). Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu, taču tā nav obligāta.
Lai saglabātu līguma atteikšanas termiņu, pietiek, lai jūs nosūtītu informāciju par minētas tiesības izmantošanu līdz līguma atteikšanas termiņa izbeigšanai.

Līguma atteikšanas sekas
Līguma atteikšanas gadījumā atmaksām jums visus saņemtus no jums maksājumus (izņemot izmaksu par atdota produkta atpakaļ sūtīšanu), nekavējoties, un jebkurā gadījumā - nevēlāk par 14 dienām no dienas, kad saņemsim informāciju par jūšu lēmumu izmantot tiesību atteikties no līguma. Maksājumu atmaksāsim, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kuru jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, izņemot gadījumus, kad saņemsim jūsu skaidru piekrišanu uz citu risinājumu; jebkurā gadījumā jūs nemaksāsiet nekādu maksājuma atmaksas izmaksu (mēs nevarēsim pieņemt neapmaksātus sūtījumus). Varam noturēties ar maksājuma atdošanu līdz lietas saņemšanai vai līdz momentam, kad saņemsim lietas atsūtīšanas apliecinājumu, atkarīgi, kas būs agrāk. Ja neesat piedāvājis savākt preces līguma atteikšanas gadījumā, lūdzu, ievadiet šo:
Lūdzu, sūtiet mums atpakaļ vai atdodiet preci uz adresi: ALPHA FASHION UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, nekavējoties, un jebkurā gadījumā nevēlāk par 14 dienu no dienas, kad jūs informējāt mums par atteikšanos no līguma. Termiņš tiek saglabāts, kad jūs atsūtīsiet lietu līdz 14 dienas beigām. Jums ir pienākums apmaksāt tiešu lietas atdošanos. Jūs esat atbildīgi tikai par lietas vērtības samazināšanu, savienotu ar lietas izmantošanu citādi, nekā nepieciešami lietas rakstura, īpašības un funkcionēšanas pārbaudīšanai.
Distances līguma atteikšanas gadījumā līgumu uzskata par spēkā neesošu. Atdošana jāveic nekavējoties, ne vēlāk kā iepriekšminētajās 14 dienās. Nopirktās preces ir jāatdod (jums būs jāsedz tiešās preču atdošanas izmaksas) kopā ar aizpildītas un sūtījumam pievienotas gribas deklarācijas veidlapu par atteikšanos no distances līguma, taču tas nav obligāti.
Patērētāja tiesības atteikties no līguma tiek izslēgtas, ja:
- līgums, kurā cena vai atalgojums ir atkarīgi no finanšu tirgus svārstībām, ko uzņēmējs nevar kontrolēt, un kuri var rasties pirms līguma atteikšanas termiņa;
- līgums attiecas uz īpašo lietu, izgatavotai pēc patērētāja specifikācijas vai viņa individuālas prasības apmierināšanai;
- līgums attiecas uz ātri nolietojamo lietu vai lietu ar īsu derīguma termiņu;
- līgums attiecas uz lietu, piegādāto slēgtā iepakojumā, kas pēc izpakošanas nevar būt atdota sakarā ar veselības aizsardzību vai pēc higiēnas iemesliem, ja iepakojums pēc piegādāšanas tika atvērts;
- līgums attiecas uz lietu, kas pēc piegādes sakarā ar tās raksturu tika nesadalāmi apvienota ar citām lietām;
- līgums, kurā priekšmets ir alkoholiskie dzērieni, par kura cenu tika panākta vienošanās, noslēdzot pirkuma līgumu, un kura piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām, un kura vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras uzņēmējam nav iespējas kontrolēt;.
- līgums, kurā patērētājs ir skaidri lūdzis uzņēmēju ierasties pie viņa, lai steidzami veiktu remontu vai apkopi. Gadījumā, kad uzņēmējs sniedz papildus citus pakalpojumus, kurus realizāciju prasīja patērētājs, vai piegādā citas preces, nekā rezerves daļas remonta vai konservācija veikšanai, līguma atteikšanas tiesības attiecas uz papildu pakalpojumiem vai lietām;
- līgums attiecas uz skaņas vai video ierakstiem, vai datora programmām, kas ir piegādātas noslēgtā iepakojumā, ja iepakojums tiek atvērts pēc piegādāšanas;
- līgums attiecas uz laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumus;
- līgums noslēgts atklātā izsolē;
LĪGUMA ATTEIKŠANAS FORMULĀRA PARAUGS
Adresāts:
ALPHA FASHION OZONEE.LV,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA
POLAND
SHOP@OZONEE.LV
- Es/Mēs(*) ar šo informēju/informējam (*) par manu/mūsu atteikšanos no šādu priekšmetu pirkšanas līguma(*) no šādu priekšmetu piegādes līguma(*) no īpašu darbu, kas apņem sekojošu priekšmetu veikšanu, līguma(*) / no sekojoša pakalpojuma sniegšanas līguma(*)
– Līguma slēgšanas(*)/saņemšanas(*) datums
– Patērētāja/u vārds un uzvārds
– Patērētāja/u adrese
– Patērētāja/u paraksts (tikai, ja veidlapa tiks nosūtīta papīra formā)
– Datums
(*)Pārsvītrot nevajadzīgu
Alternatīvas gatavas veidlapas lejupielādei un drukāšanai:>
Alternatīva atteikuma veidlapa PDF formātā (nepieciešama pašreizējā Adobe Reader versija)>
Alternatīva atteikuma veidlapa JPG formātā

ALPHA FASHION OZONEE.LV,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA
POLAND

Atmaksas nosacījums ir pareiza konta numura iesniegšana IBAN formātā.

Informējam, ka mēs nepieņemam sūtījumus ar pēcapmaksu piegādes laikā. Lūdzu, nosūtiet atpakaļ atdodamo preci uz iepriekšēji norādīto adresi. Naudu atmaksājam uz doto Klienta bankas kontu.
Preces ir rūpīgi jāiepako, lai pārvadāšanas laikā tās pasargātu no bojājumiem. Atdotajām precēm jābūt iepakotām ražotāja iesaiņojumā. Tas, jo īpaši, attiecas uz tādu kreklu atdošanu, kuriem to īpašā rakstura dēļ vajadzētu būt savos plastmasas maisiņos ar stingrināšanas un stiprināšanas elementiem. Ja nav etiķetes, ražotāja iesaiņojuma un tā papildu elementu saskaņā ar jauno ES direktīvu, veikals var iekasēt no klienta izmaksas par iepriekšminētajiem trūkumiem. Higiēnas apsvērumu dēļ nepieņemam atpakaļ apakšveļu.

Mūsu Konsultanti ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. no 7:30 līdz 15:30, e-pasta adresi: shop@ozonee.lv

VIII. Preču reklamācijas

1. OZONEE.LV kā pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, kurš ir patērētājs Civilkodeksa 22[1]. panta izpratnē, saskaņā ar garantiju par defektiem tādā apjomā, kāds noteikts Civilkodeksā, jo īpaši Civilkodeksa 556. un 556[1].-556[3]. pantā.
2. Reklamācijas, kas radušās no Klienta tiesību, garantētu likumos, pārkāpšanas, vai saskaņā ar šo Reglamentu, jābūt nosūtītas uz adresi: ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, shop@ozonee.lv. OZONEE.LV apņemas izskatīt katru reklamāciju 14 dienu laikā, un ja tas nav iespējami, informēt Klientu, kad reklamācija tiks izskatīta.
3. OZONEE.LV nav Preču ražotājs. OZONEE.LV neatbild pārdoto Preču garantijas ietvaros. Ražotājs ir atbildīgs par Preci garantijas jomā, saskaņā ar noteikumiem un periodā, kas ir minēti garantijas talonā. Ja garantijas talons paredz tādu iespēju, Klients var sniegt savu garantijas prasību tieši autorizētā servisā, kura adrese atrodas garantijas talonā.
4. Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka jums ir iespēja izmantot ārpustiesas reklamācijas un sūdzības procedūras saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto tiešsaistes strīdu izšķiršanas kārtību, kas pieejama vietnē:: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Reklamācijas par pakalpojumiem sniegtiem elektroniskā formā

1. OZONEE.LV veic pasākumus, lai nodrošinātu Veikala pilnīgu darbību tādā mērā, kāds izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un apņemas saprātīgā termiņā novērst visus Klientu paziņotos pārkāpumus.
2. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot OZONEE.LV par visiem nepareizumiem vai traucējumiem Interneta veikala vietnes darbībā.
3. Par nepareizumiem, kas saistīti ar Veikala darbību, Klients var ziņot rakstiski uz adresi: ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, shop@ozonee.lv vai izmantojot saziņas veidlapu
4. Reklamācijā Klientam jānorāda savs vārds un uzvārds, korespondences adrese, ar Veikala darbību saistītas nepareizības veidu un datumu.
5. OZONEE.LV apņemas izskatīt katru reklamāciju 14 dienu laikā, un ja tas nav iespējami, informēt Klientu, kad reklamācija tiks izskatīta.

X. Gala noteikumi

1. Jebkuru strīdu izšķiršana starp OZONEE.LV un Klientu, kurš ir patērētājs Civilkodeksa 22[1]. panta izpratnē, ir pakļauts kompetentajām tiesām saskaņā ar attiecīgajiem Civilprocesuāla kodeksa noteikumiem. 2. Jebkuru strīdu izšķiršana starp OZONEE.LV un Klientu, kurš nav patērētājs Civilkodeksa 22[1]. panta izpratnē, ir pakļauts tiesai, kas ir kompetenta OZONEE.LV juridiskai adresei. 3. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šis Reglaments, piemēro Civilkodeksa noteikumus, Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu noteikumus un citus attiecīgus Polijas tiesību aktu noteikumus. 4. Informācija par strīdu izšķiršanu saskaņā ar ODR regulas 14. panta 1. punktu: Vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes patērētāju strīdu izšķiršanas sistēmu (ODR).
Pēc noklikšķināšanas uz saites iepriekšminēts Reglaments PDF formātā ir pieejams lejupielādēšanai un izdrukāšanai.

pixel