Privātuma politika

OZONEE.LV TIEŠSAISTES VEIKALA PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Kāpēc ir svarīgi izlasīt šo Privātuma politiku?
Šajā Privātuma politikā mēs izskaidrojam, kā mēs izmantojam jūsu personiskos datus, kas iegūti, izmantojot tiešsaistes veikalu: https://ozonee.lv/ (“Veikals”). Izmantojot Veikalu, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā.
2. Kas pārvalda jūsu personas datus?
Alpha Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ar juridisko adresi: ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, ierakstīta Valsts tiesas reģistra Uzņēmēju reģistrā ar numuru KRS 0000691242, un reģistrēta ar NIP numuru: 9291906045, reģistrācijas numurs REGON: 368062332.
3. Kādus datus mēs vācam?
Mēs apstrādājam šādus Lietotāju Personas datus:
a. vārds un uzvārds vai firmas nosaukums;
b. dzīvesvietas adrese;
c. telefona numurs;
d. e-pasta adrese.
e. NIP numurs [NMR kods] - papildus Lietotājiem, kas nav Patērētāji.
4. Uz kāda pamata mēs apstrādājam jūsu datus?
Dati, savākti šajā Privātuma politikā aprakstītā veidā, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk: VDAR regula) un Fizisko personu datu aizsardzības likuma (2018. gada 10. maijs), prasībām, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem:
1) jūs esat piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem īpašiem mērķiem;
2) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu noslēgto līgumu vai lai rīkotos ar jums pirms līguma noslēgšanas;
3) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridisko pienākumu;
4) apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu jūsu svarīgas intereses;
5) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu labā
5. Kā mēs izmantojam apkopotos datus?
Mēs savāktos datus galvenokārt izmantojam, lai varētu ar jums sazināties pa e-pastu vai pa tālruni, lai apstrādātu un realizētu jūsu pasūtījumu, ieskaitot reklamācijas izskatīšanu un maksājum atmaksu atteikšanas no līguma gadījumā, kā arī pakalpojumu un pašu produktu mārketinga un reklamēšanas nolūkos.
Ar jūsu atsevišķu piekrišanu mēs apkopotos datus izmantojam arī sekojošiem mērķiem:
1) vērtīgu ziņojumu, paziņojumu par jauniem produktiem un akcijām, savu mārketinga materiālu (biļetens un komerciāla informācija) nosūtīšana jums pa e-pastu,
2) mūsu uzticamo Partneru reklāmas un mārketinga materiālu nosūtīšana jums pa e-pastu,
3) automatizētā veidā, ieskaitot jūsu personas datu profilēšanu, lai pielāgotu produktu vai pakalpojumu piedāvājumu un reklamēšanu jūsu personīgajām vēlmēm, uzvedībai un vietnes lietošanas veidam.
6. Vai datu sniegšana ir obligāta?
Jums ir tiesības izvēlēties, vai un cik lielā mērā vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus un sniegt informāciju par sevi. Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, lai gan personas datu, kas nepieciešami produkta pasūtījuma realizēšanai, nesniegšana var novērst to pareizu izpildi.
7. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem, kurus mēs apkopojam?
Jums ir tiesības piekļūt datu saturam, iegūt informāciju par apstrādātajiem datiem, tos labot, papildināt, atjaunināt, uzlabot un jebkurā laikā atsaukt piekrišanu apstrādei un pieprasīt noņemšanu (tiesības tikt aizmirstam). Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar mums pēc pieteikšanās Lietotāja kontā Veikalā vai nosūtot ziņojumu uz e-pastu: privacy@ozonee.pl vai izmantojot kontaktinformācijas veidlapu.
Turklāt ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, Personas datu aizsardzības birojam.
8. Kā es varu pārsūtīt savus datus?
Jums ir tiesības saņemt datus, kurus mēs apstrādājam ar jūsu piekrišanu vai līguma realizācijas ietvaros. Tie jums vai trešajai pusei automātiski tiks nosūtīti standarta, mašīnlasāmā formātā. Ja jums šie dati tieši jānosūta citai atbildīgajai pusei, tas tiks izdarīts tikai jomā, cik tas ir tehniski iespējams.
9. Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu personas datus?
Mēs apstrādājam jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai uzturētu lietotāja kontu un izpildītu pasūtījumus, pēcpārdošanas pakalpojumus un apstrādātu reklamācijas. Turklāt mēs varam glabāt jūsu datus tādā apjomā, kāds nepieciešams nokavēto maksājumu atgūšanai, vai gadījumā, ja rodas nepieciešamība rīkoties saistībā ar Veikala reglamenta vai vispārēji piemērojamo likumu pārkāpumiem. Iepriekšminētajos gadījumos personas datus var glabāt arī pēc lietotāja konta izdzēšanas, bet ne ilgāk kā uz laiku, kas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.
10. Drošība un konfidencialitāte
Mēs izmantojam visus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību un aizsargātu tos pret nejaušu vai tīšu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, modificēšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi. Informācija tiek glabāta un apstrādāta serveros ar augstu drošības līmeni, ar piemērotiem drošības pasākumiem, kas atbilst Polijas tiesību aktu prasībām.
Atcerieties, ka, izmantojot Veikalu, neatklājiet nekādus personiskus datus. Par šādu datu publisku izpaušanu esat atbildīgs tikai jūs.
11. Vai mani dati tiek nodoti citiem subjektiem?
Lai uzturētu lietotāja kontu, administrētu e-pasta kontus, apstrādātu pasūtījumus, jūsu dati var tikt pārsūtīti apstrādei uz specializētiem subjektiem. Jūsu datu uzticēšana ārējiem piegādātājiem jo īpaši var attiekties uz šādiem pakalpojumiem: kurjeru un pastu pakalpojumi, hostings un serveru uzturēšana.
Pasta un kurjeru pakalpojumus sniedz:
Poczta Polska sa sjedištem u Varšavi
DPD Polija
ul. Wrocławska 152
62-800 Kalisz, Poljska

Veikala hostinga operators ir:
IAI Spółka Akcyjna
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin, Poljska

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazinieties.
12. Kādus citus datus mēs papildus apstrādājam?
Kamēr jūs izmantojat Veikala vietni, mēs varam arī apstrādāt darbības datus un navigācijas datus (IP adrese, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks, operētājsistēmas tips, informācija par noklikšķinātām saitēm un atsaucēm, vai citas darbības, kas veiktas mūsu Veikalā), kuras tiek izmantoti, lai ģenerētu statistiku, kas noder Veikala administrēšanai. Šie dati ir apkopoti un anonīmi, t.i., nesatur pazīmes, kas ļauj identificēt personu, kas apmeklē Veikala vietni. Žurnāli netiek izpausti trešajām personām.
13. Privātuma politikas grozījumi
Veikala piedāvājums var mainīties. Tiks mainītas arī tehnoloģijas, standarti, juridiskās prasības un prasības, kas saistītas ar uzņēmējdarbību Internetā. Tāpēc nākotnē Veikals var ieviest izmaiņas Privātuma politikā. Veikala izmantošana pēc grozījumu stāšanās spēkā nozīmē to grozījumu pieņemšanu.
14. Visu nepieciešamo kontaktinformāciju var atrast mūsu Veikala kontaktu sadaļā.

I. Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas


1. Veikals arī izmanto sīkdatnes, lai savāktu citus, nevis personas datus. Tie tiek izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus augstākajā līmenī, lai optimizētu Veikalā pieejamo saturu, pielāgotu to katra lietotāja individuālajām vajadzībām, kā arī reklāmas un statistikas vajadzībām. Šie dati nav personas dati un neļauj unikāli identificēt personu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.
2. Sīkdatne (arī sauktais “sīkfails” vai cookie) ir teksta fails, kas satur informāciju, kuru Lietotājs ir lejupielādējis, izmantojot gala ierīci (datoru vai citu mobilo ierīci), apmeklējot Veikala vietni. Sīkdatnes no Lietotāja pārlūkprogrammas tiek nosūtītas uz Veikala vietni, no kuras tās tika lejupielādētas, katra Lietotāja apmeklējuma laikā Veikala vietnē.
3. Veikala vietnē izmantoto Sīkdatņu veidi:
a. Sesijas - tiek glabātas Lietotāju ierīcēs tikai pārlūkprogrammas darbības laikā;
b. Pastāvīgas - glabātas pat pēc viena Veikala apmeklējuma veikšanas un parasti tiek izmantoti, lai personalizētu nākamo Lietotāja apmeklējumu, kas apmeklē Veikala vietni.
4. Mēs neuzglabājam lietotāju personiskos datus, izmantojot sīkdatnes.
5. Informācija, kas apkopota, pamatojoties uz Sīkdatnēm, tiek izmantota, lai noteiktu atbilstošās preferences un optimizētu Veikala vietnes lietošanas procesu, statistikas veidošanu, Veikala Lietotāja sesijas uzturēšanu (pēc pieteikšanās).
6. Lietotājam ir iespēja ierobežot vai atspējot Sīkdatņu piekļuvi savai ierīcei.
7. Lietotājs var jebkurā laikā patstāvīgi mainīt Sīkdatņu iestatījumus, norādot nosacījumus to glabāšanai un piekļuvei gala ierīcei, izmantojot Sīkfailus. Iestatījumu izmaiņas var veikt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai pakalpojuma konfigurāciju. Tomēr iestatījumus var mainīt tādā veidā, lai bloķētu automātisku sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par tiem katru reizi, kad sīkdatnes tiek ierakstītas ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un veidiem ir pieejama pārlūkprogrammas iestatījumos.
8. Lietotājs jebkurā laikā var izdzēst sīkdatnes, izmantojot funkcijas, kuras ir pieejamas izmantotā tīmekļa pārlūkprogrammā.
9. Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana vai atspējošana var radīt grūtības, kas saistītas ar noteiktu Veikala tīmekļa vietņu funkciju izmantošanu, kurām pēc savas būtības ir nepieciešamas sīkdatnes.

II. Sīkdatņu izmantošanas mērķi

Administrators izmanto savas sīkdatnes šādiem mērķiem:
1. Vietnes konfigurācija
I) Vietnes lapu satura pielāgošana Lietotāja vēlmēm un Vietnes lapu izmantošanas optimizēšana;
II) Vietnes Lietotāja ierīces atpazīšana un tās atrašanās vietas noteikšana, un vietnes pareiza parādīšana, kas pielāgota viņa individuālajām vajadzībām;
III) lietotāja izvēlēto iestatījumu atcerēšanās un lietotāja saskarnes personalizēšana, piemēram, attiecībā uz izvēlēto valodu vai reģionu, no kura nāk Lietotājs;
IV) tīmekļa vietnes apmeklēto lapu vēstures atcerēšanās satura ieteikšanai;
V) fonta lielums, vietnes izskats utt.
2. Lietotāju autentifikācija vietnē un lietotāju sesiju nodrošināšana vietnē
I) Vietnes Lietotāja sesijas uzturēšana (pēc pieteikšanās), pateicoties kurai Lietotājam nav atkārtoti jāievada pieteikumvārds un parole katrā Vietnes apakšlapā;
II) pareiza izvēlēto Vietnes funkciju konfigurācija, kas jo īpaši ļauj pārbaudīt pārlūka sesijas autentiskumu;
III) administratora sniegto pakalpojumu optimizēšana un efektivitātes paaugstināšana.
3. Vietņu pilnīgai funkcionalitātei nepieciešamo procesu realizācija
I) Vietnes lapu satura pielāgošana Lietotāja vēlmēm un Vietnes lapu izmantošanas optimizēšana. Jo īpaši šie faili ļauj atpazīt Lietotāja Ierīces pamatparametrus un pareizi parādīt vietni, kas ir pielāgota viņa individuālajām vajadzībām;
II) pareiza partneru programmas apkalpošana, kas īpaši ļauj verificēt lietotāju novirzīšanas avotus uz Vietnes lapām. 4. Lietotāja atrašanās vietas atcerēšanās
I) izvēlēto Tīmekļa vietnes funkciju pareiza konfigurācija, kas jo īpaši ļauj pielāgot Lietotājam sniegto informāciju, ņemot vērā viņa atrašanās vietu. 5. Analīze un izpēte, kā arī pārskatāmības audits
I) anonīmas statistikas izveidošana, kas palīdz saprast, kā Vietnes Lietotāji izmanto Vietnes lapas, kas ļauj uzlabot to struktūru un saturu. 6. Reklāmas pakalpojumu nodrošināšana
II) trešo personu pakalpojumu un produktu reklamas parādīšana ar Vietnes starpniecību;
7. Vietnes drošības un uzticamības nodrošināšana

Pakalpojumu administrators izmanto ārējais Sīkdatnes šādiem mērķiem:
1. Multimediju satura, kas ir lejupielādēts no ārējas vietnes, prezentēšana Vietnes lapās:
I) www.youtube.com [sīkdatņu administrators: Google Inc, ar juridisko adresi ASV]
2. Vispārīgu un anonīmu statisko datu apkopošana, izmantojot analītiskos rīkus:
I) Google Analytics [sīkdatņu administrators: Google Inc, ar juridisko adresi ASV]
II) IAI-Shop.com [sīkdatņu administrators: IAI S.A., ar juridisko adresi Ščecinā]
3. Lietotāja vēlmēm pielāgotu sludinājumu prezentēšana, izmantojot tiešsaistes reklāmas rīku:
I) Google AdSense [sīkdatņu administrators: Google Inc, ar juridisko adresi ASV]
4. Pieteikšanās vietnē, izmantojot kontu citā vietnē:
I) Facebook Connect [sīkdatņu administrators: Facebook Inc, ar juridisko adresi ASV, vai Facebook Ireland, ar juridisko adresi Īrijā]
II) Google [sīkdatņu administrators: Google Inc, ar juridisko adresi ASV]
III) Paypal [sīkdatņu administrators: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, ar juridisko adresi Luksemburgā, vai PayPal Inc., ar juridisko adresi ASV]
5. Interaktīvu funkciju izmantošana vietnes popularizēšanai, izmantojot sociālo tīklu vietnes:
I) twitter.com [sīkdatņu administrators: Twitter Inc., ar juridisko adresi ASV]
II) Facebook.com [sīkdatņu administrators: Facebook Inc, ar juridisko adresi ASV, vai Facebook Ireland, ar juridisko adresi Īrijā]
III) Pinterest [sīkdatņu administrators: Pinterest, Inc., ar juridisko adresi ASV]
6. Lietotājs var jebkurā laikā un patstāvīgi mainīt Sīkdatņu iestatījumus, norādot nosacījumus to glabāšanai un piekļuvei Lietotāja ierīcei, izmantojot Sīkdatnes. Iepriekšminētu iestatījumu izmaiņas var veikt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai pakalpojuma konfigurāciju. Tomēr iestatījumus var mainīt tādā veidā, lai bloķētu automātisku sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par tiem katru reizi, kad sīkdatnes tiek ierakstītas ierīcē Lietotājs. Sīkāka informācija par sīkfailu apstrādes iespējām un veidiem ir pieejama programmatūras (pārlūkprogrammas) iestatījumos.
7. Lietotājs jebkurā laikā var izdzēst Sīkdatnes, izmantojot funkcijas, kuras ir lietotā tīmekļa pārlūkprogrammā.
8. Sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt dažas tīmekļa Vietnē pieejamās funkcijas
Daudzos gadījumos vietņu pārlūkošanai izmantotā programmatūra (tīmekļa pārlūkprogramma) ļauj sīkdatnes saglabāt pēc noklusējuma lietotāja gala ierīcē. Sīkdatņu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā. Iestādīšanas var tikt mainītas jo īpaši tādā veidā, lai bloķētu automātisku sīkdatņu apstrādi
tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos, vai informēt par katru sīkdatnes ierakstīšanu jūsu ierīcē.
· Norādījumi par to, kā bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammā Chrome
· Norādījumi par to, kā bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammā Firefox
· Norādījumi par to, kā bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammā IE
· Norādījumi par to, kā bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammā Opera
· Norādījumi par to, kā bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammā Safari
Tiešsaistes veikals informē, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt dažas tīmekļa Vietnes lapās pieejamās funkcijas. Plašāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama pārlūkprogrammas izvēlnes sadaļā “Palīdzība”.

Papildus sīkdatnēm tiešsaistes veikals var arī vākt datus, ko parasti vāc sistēmas administratori kā daļu no t.s. žurnāliem vai log failiem. Reģistros ietvertā informācija var apņemt Jūsu IP adresi, platformas tipu un interneta pārlūkprogrammu, interneta pakalpojumu sniedzēju un tās lapas adrese, no kuras apmeklējāt mūsu Vietni.

Dažās Vietnes apakšlapas un citi saziņas līdzekļi var būt tā sauktie "Web beacons" (t.s. elektroniskie attēli). Web beacons ļauj saņemt informāciju, piemēram, tā datora IP adresi, kurā tika ielādēta lapa, kurā tika ievietots fails web beacon, lapas URL numuru, lapas ielādes laiku, pārlūkprogrammas veidu, kā arī informāciju sīkdatnēs, lai novērtētu mūsu reklāmas efektivitāti. Šie dati tiks arhivēti un izmantoti tīmekļa Vietnes lietotāju statistiskās analīzes un globālās datplūsmas novērtēšanai. Šie dati netiks apvienoti ar jūsu sniegtajiem personas datiem.
Jebkurā gadījumā jūs varat bloķēt sīkdatņu instalēšanu vai izdzēst pastāvīgās sīkdatnes, izmantojot atbilstošās tīmekļa pārlūkprogrammas opcijas. Problēmu gadījumā ieteicams izmantot pārlūkprogrammas palīdzības failu vai sazināties ar izmantotā pārlūkprogrammas ražotāju. Papildus sīkdatnēm tiešsaistes veikals var arī vākt datus, ko parasti vāc sistēmas administratori kā daļu no t.s. žurnāliem vai log failiem. Reģistros ietvertā informācija var apņemt Jūsu IP adresi, platformas tipu un interneta pārlūkprogrammu, interneta pakalpojumu sniedzēju un tās lapas adrese, no kuras jūs apmeklējāt Vietni. Dažās Vietnes apakšlapas un citi saziņas līdzekļi var būt tā sauktie "Web beacons" (t.s. elektroniskie attēli). Web beacons ļauj saņemt informāciju, piemēram, tā datora IP adresi, kurā tika ielādēta lapa, kurā tika ievietots fails web beacon, lapas URL numuru, lapas ielādes laiku, pārlūkprogrammas veidu, kā arī informāciju sīkdatnēs, lai novērtētu mūsu reklāmas efektivitāti. Šie dati tiks arhivēti un izmantoti tīmekļa Vietnes lietotāju statistiskās analīzes un globālās datplūsmas novērtēšanai. Šie dati netiks apvienoti ar jūsu sniegtajiem personas datiem.

III. Gala noteikumi


1. Veikala vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Administratoram nav ietekmes uz to, kādi dati, kādam nolūkam un kādā veidā tiek apstrādāti un pārsūtīti uz šo vietni. Administrators mudina, pēc pāriešanas uz citām vietnēm, izlasīt tur izveidoto privātuma politiku. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz šo Veikalu. Administrators nav atbildīgs par Personas datu apstrādi, ko veic trešās personas.
2. Administrators izmanto tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu aizsardzību, kas piemērota draudiem un aizsargāto datu kategorijām, jo īpaši pasargā Personas datus pret neatļautu izpaušanu, izņemšanu no nepilnvarotu personu puses, apstrādi, pārkāpjot piemērojamos noteikumus, un izmaiņas, pazaudēšanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu.
3. Administrators nodrošina šādus tehniskos pasākumus, lai novērstu Personas datu iegūšanu un modificēšanu, ko elektroniski nosūta nepilnvarotas personas:
a) Personas datu nodrošināšana pret nesankcionētu piekļuvi vākšanas laikā;
b) piekļuve Kontam tikai pēc Pieteikumvārda un Paroles norādīšanas.
4. Administratoram ir tiesības koplietot Personas datus, lai izpildītu likumā noteiktās saistības (piemēram, pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma), izskatītu prasības, kā arī lai aizsargātu personu tiesības, īpašumu tiesības (ieskaitot intelektuālo īpašumu) un personu drošību.
pixel